Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Είσοδος Χρήστη

Επικοινωνία

Πληροφορίες

Ειρήνη Γκίνη, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 156), fax: 210 661 7778, e-mail: igkini@boussias.com

Χορηγίες

Θάνος Θώμος, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 322), fax: 210 661 7778, email: tthomos@boussias.com

Λίζα Αντωνιάδη, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 158), fax: 210 661 7778, e-mail: lantoniadi@boussias.com

Συμμετοχές

Χαρά Κατσαρού, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 153), fax: 210 661 7778, e-mail: xkatsarou@boussias.com

Project Manager

Αικατερίνη Κιουλμπαξιώτη, τηλ.: 210 6617777 (εσωτ. 258), fax: 210 6617 778, e-mail: akioul@boussias.com

  • ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
  • ΜΕΓΑΛΟI ΧΟΡΗΓΟI
  • MDM SPONSOR
  • ΧΟΡΗΓΟI
EY
IBM
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
AIG
  • ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR

Δείτε τους όρους χρήσης. Επικοινωνήστε μαζί μας.

© 2008 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, T:210 6617777, F:210 6617778

Designed by Boussias
New Media Team