Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

15/02: Pre-Conference
Expert Sessions
OTEAcademy (Αίθουσα Σ010)16/02: Conference Αμφιθέατρο Maroussi Plaza

Επικοινωνία

Περιεχόμενο

Ειρήνη Γκίνη, τηλ.: 210 661 77 77 (εσωτ. 156), fax: 210 6617 778, e-mail: igkini@boussias.com

Χορηγίες

Θάνος Θώμος, τηλ.: 210 661 77 77 (εσωτ. 322), fax: 210 661 77 78, email: tthomos@boussias.com

Βίκυ Στάμου, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 158), fax: 210 6617 778, e-mail: vstamou@boussias.com

Συμμετοχές

Χαρά Κατσαρού, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 153), fax: 210 6617 778, e-mail: xkatsarou@boussias.com

  • ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ
  • ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ CYBER INSURANCE
AIG
  • ΧΟΡΗΓΟΙ
EY
IBM
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
  • ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • COMMUNICATION CONSULTANT
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR